Review
BibTex RIS Cite
Year 2023, Volume: 7 Issue: 2, 65 - 71, 27.12.2023

Abstract

References

  • AAII-Animal Assisted Intervention International. “Standards of practice.” https://aai-int.org/. Erişim: 07.12.2023
  • Abate S, Zucconi M, Boxer BA. Impact of canine-assisted ambulation on hospitalized chronic heart failure patients’ ambulation outcomes and satisfaction: a pilot study. Journal of Cardiovascular Nursing. 2011;26(3),224-30.

Kronik Hastalıklarda Hayvan Destekli Bakım Uygulamaları

Year 2023, Volume: 7 Issue: 2, 65 - 71, 27.12.2023

Abstract

Kronik Hastalıklarda Hayvan Destekli Bakım Uygulamaları
ÖZ
Kronik hastalıklar tüm dünyada giderek artmakta olan en önemli sağlık sorunlarından biridir. Dolayısıyla kronik hastalıkların bakım yönetiminde farmakolojik tedavilerin yanında nonfarmakolojik tedavi yöntemlerinden de faydalanarak; bakımın kalitesini arttırmak gerekmektedir. Hayvan destekli bakım uygulamaları kronik hastalıklarda semptom yönetimi, fiziksel yükün hafifletilmesi, yaşam kalitesini yükseltme veya iyileştirme amaçlarıyla farmakolojik tedaviye alternatif olarak; hemşirelerinde içinde bulunduğu sağlık profosyonelleri tarafından kullanılan tamamlayıcı ve nonfarmakolojik tedavi seçeneklerinden biridir. Hemşirelik Girişimleri Sınıflandırması’nda da (NIC) yer alan hayvan destekli bakım uygulamalarının solunum hastalıkları, kanser, demans ve inme gibi birçok kronik hastalıkta kullanıldığı görülmektedir. Bu derlemede hayvan destekli uygulamalar ile ilişkili kavram ve kuramlar, etki mekanizmaları, hemşirenin rol ve sorumlukları ile kronik hastalıklarda hayvan destekli uygulamaların kullanımına vurgu yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik bakımı, kronik hastalık, tamamlayıcı terapiler

References

  • AAII-Animal Assisted Intervention International. “Standards of practice.” https://aai-int.org/. Erişim: 07.12.2023
  • Abate S, Zucconi M, Boxer BA. Impact of canine-assisted ambulation on hospitalized chronic heart failure patients’ ambulation outcomes and satisfaction: a pilot study. Journal of Cardiovascular Nursing. 2011;26(3),224-30.
There are 2 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Services and Systems (Other)
Journal Section Review
Authors

Tuba Eryiğit 0000-0002-8448-908X

Ayse Ozkaraman 0000-0002-0507-4100

Publication Date December 27, 2023
Submission Date November 13, 2023
Acceptance Date December 17, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA Eryiğit, T., & Ozkaraman, A. (2023). Kronik Hastalıklarda Hayvan Destekli Bakım Uygulamaları. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 7(2), 65-71.