Review
BibTex RIS Cite

Kronik Ruhsal Hastalıklarda Psikososyal Müdahalelerin İyileştirici Etkisi

Year 2023, Volume: 7 Issue: 2, 72 - 77, 27.12.2023

Abstract

Kronik ruhsal hastalık bireyde şiddetli ruhsal belirtiler ile birlikte temel yaşam becerilerinde belirgin yetersizliklerin görüldüğü, bireyin kişisel, sosyal ve mesleki işlevselliğinde önemli bozulmaların ortaya çıktığı uzun süreli sağlık sorunudur. Kronik ruhsal hastalıkların tedavisinde psikofarmakoloji ve psikososyal müdahaleler bir arada yer almaktadır. Psikososyal müdahaleler hastalığın bireyin iyilik hali, psikososyal işlevleri ve yaşamı üzerindeki etkisini ele almak üzere geliştirilmiştir. Kronik ruhsal hastalıklarda ilaç tedavisi ve psikososyal müdahale kombinasyonu hastanın iyilik süresini uzattığı gibi hastaneye yatış maliyetlerini de azalmaktadır.
Psikososyal müdahaleler; ruhsal hastalık ile ilişkili psikolojik, sosyal, kişisel, ilişkisel ve mesleki sorunları ele alan farmakolojik olmayan tedavi edici müdahalelerin bir grubudur. Psikosoyal müdahaleler; genellikle aile müdahaleleri, psikoeğitim, bilişsel davranış terapisi, bilişsel müdahaleler, sosyal beceri eğitimi, akran desteği ve destekli istihdam gibi müdahaleleri içermektedir. Psikososyal müdahaleler ile hem ruh hastalıkların primer belirtileri hem de ruhsal sorunların bir sonucu olarak ortaya çıkan sekonder deneyimler ele alınmaktadır. Kronik ruhsal hastalıkların neden olduğu yeti yitimi bireyin yaşamının tüm boyutlarını etkilediğinden sadece belirtilerdeki azalma ile bütünsel bir iyileşme sağlanamaz. Bu nedenle ilaç tedavisi ile birlikte psikososyal müdehalelerin de kullanılması gerekir. Psikososyal müdehaleler ruh sağlığı hemşireliği işlevlerinin temel bir öğesi olduğundan psikiyatri hemşiresi holistik bir anlayışla bireyin psikososyal yaklaşımlara uyumunu destekler.

References

  • Acar G, Buldukoğlu K. Psikoeğitimin bipolar bozuklukta relapslara etkisi: Sistematik bir derleme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2014;6 (4): 310-329.
  • Arslantaş H, Sevinçok L, Uygur B ve ark. Şizofreni hastalarının bakım vericilerine yapılan psikoeğitimin hastalardaki klinik gidişe ve bakım vericilerin duygu dışavurumu düzeylerine olan etkisi ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2009;10(2):3-10.
  • Bademli K, Çetinkaya Duman Z. Şizofreni hastalarının bakım verenlerine uygulanan aileden aileye destek programları: Sistematik derleme. Türk Psikiyatri Dergisi 2011;22(4 ):255-265.
Year 2023, Volume: 7 Issue: 2, 72 - 77, 27.12.2023

Abstract

References

  • Acar G, Buldukoğlu K. Psikoeğitimin bipolar bozuklukta relapslara etkisi: Sistematik bir derleme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2014;6 (4): 310-329.
  • Arslantaş H, Sevinçok L, Uygur B ve ark. Şizofreni hastalarının bakım vericilerine yapılan psikoeğitimin hastalardaki klinik gidişe ve bakım vericilerin duygu dışavurumu düzeylerine olan etkisi ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2009;10(2):3-10.
  • Bademli K, Çetinkaya Duman Z. Şizofreni hastalarının bakım verenlerine uygulanan aileden aileye destek programları: Sistematik derleme. Türk Psikiyatri Dergisi 2011;22(4 ):255-265.
There are 3 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Services and Systems (Other)
Journal Section Review
Authors

Havva Tel

Publication Date December 27, 2023
Submission Date December 15, 2023
Acceptance Date December 18, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA Tel, H. (2023). Kronik Ruhsal Hastalıklarda Psikososyal Müdahalelerin İyileştirici Etkisi. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 7(2), 72-77.